1. Яка з указаних нижче ознак не притаманна фольклорним творам :А усність ;Б анонімність ;В колективність ;Г авторська позиція?

Українська література | 5 - 9 классы

1. Яка з указаних нижче ознак не притаманна фольклорним творам :

А усність ;

Б анонімність ;

В колективність ;

Г авторська позиція.

2. Визначте, до якого виду народних пісень належать пісні про кохання :

А соціально - побутових ;

Б родинно - побутових ;

В весільних ;

Г козацьких.

3. Історичною основою «Слова про похід Ігорів» стали події

А 1648 року

Б 1569 року

В 1240 року

Г 1185 року

4.

Жанр українського фольклору з нерівноскладовим віршем, відсутністю строф, який у більшості випадків складається з заспіву (заплачки), розповіді та кінцівки (славослів’я) та виконується у супроводі гри на кобзі, лірі чи бандурі, — це

А веснянка

Б дума

В чумацька пісня

Г балада

5.

Назвіть найдавнішу серед поданих рукописну книгу : А Ізборник Святослава ;

Б «Початковий літопис» ;

В «Києво - Печерський патерик» ;

Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

6. Укажіть видатного драматурга ХVІІІ ст.

:

А С.

Климовський

Б Ф.

Прокопович

В Нестор Літописець

Г І.

Вишенський

7.

Що є спільним для збірок I.

Величковського «Млеко» i «Зегар з полузегарком»?

А Присвята, cпociб віршування

Б тематика творів i присвята

В спосіб віршування й структура збірок

Г тематика творів та структура збірок

8 Народна історична пісня «Чи не той то хміль…»

А уславлює перемогу Б.

Хмельницького під Жовтими водами

Б засуджує Б.

Хмельницького за Переяславську угоду

В уславлює красу зеленої природи, хмелю — символу здоров’я, краси, сили

Г закликає українців бути дружними та згуртованими у боротьбі проти ворогів

9.

Що є найпереконливішим аргументом щодо відданості рідній мові у вірші Володимира

Підпалого «Тиха елегія»?

А український національний одяг ;

Б солов’їний спів ;

В колискова ;

Г калина біля хати ;

10.

Укажіть назву балади, в якій розповідається про загибель удовиного сина :

А «Козака несуть»

Б «Ой був в Січі старий козак»

В «Ой летіла стріла»

Г «Ой на горі вогонь горить»

11.

З якою метою Герасим Калитка ( Іван Карпенко - Карий «Сто тисяч» ) відправляє свого сина до Пузиря?

А щоб запропонувати йому купити фальшиві гроші ;

Б щоб купити шмат землі ;

В щоб позичити в Пузиря грошей ;

Г щоб купити свиней доброї породи ;

Ґ щоб син познайомився, а потім одружився з Пузиревою донькою.

12. Учення Г.

Сковороди про споріднену працю втілено у творі

А «Бджола та Шершень»

Б «Всякому місту − звичай і права»

В «De libertate»

Г «Собака і вовк».

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Витёк200211 5 авг. 2021 г., 06:58:30

Б в в г ф а а б б а а в.

Alexclone178 10 янв. 2021 г., 07:39:29 | 5 - 9 классы

1. Новий метод в українській літературі, який започаткував Г?

1. Новий метод в українській літературі, який започаткував Г.

Квітка - Основ'яненко у творі «Маруся»?

* А сентименталізм Б модернізм В реалізм Г романтизм 2.

Тема твору Г.

Квітки - Основ’яненка «Маруся» * А трагічне кохання Б соціально нерівне кохання В боротьба за права жінок Г боротьба дівчини за своє кохання 3.

Жанр твору «Маруся» * А сентиментально - реалістичне оповідання Б соціально - побутова повість В соціально - реалістична повість Г сентиментально - реалістична повість .

4. Герой твору «Маруся» після смерті коханої стає * А мандрівником Б лікарем В кріпаком Г ченцем 5.

Де вперше зустрілися Маруся й Василь?

* А. на вечорницях Б.

На ярмарку В.

На весіллі 6.

Наступного дня після ярмаркування Маруся попросилася нібито по суниці * А.

Щоб розповісти про Василя подрузі Б.

Щоб зустрітися з ним В.

Щоб побути на самоті 7.

Чому Наум відовився віддати Марусю за Василя * А.

Бо він був бідним сиротою Б.

Бо він був кріпаком В.

Бо його могли забрати в рекрути 8.

Маруся захворіла і померла, коли * А.

Потрапила під дощ, збираючи гриби Б.

Провалилася під лід, переходячи річку В.

Промерзла восени на возі, їдучи на ярмар.

9. У якому творі вміщено оповідання про Прохора Чорноризця ?

* А .

"Києво - Печерському патерику" Б ) "Історії русів" В ) "Повісті минулих літ" Г ) Біблії.

10 . Укажіть , до якого виду належить пісня , з якої узято рядки : Та жаль мені дівуваннячка , Дівоцького вбраннячка.

* Високий рівень (Змістовна, аргументована, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.

) Виконайте одне із завдань.

А ) голосіння Б ) колискова В ) русальна Г ) весільна .

11. Автор збірки " Сад божественних пісень.

" * А ) Григорій Сковорода Б ) Феофан Прокопович В ) Іван Вишенський Г ) Семен Климовський .

12 . Укажіть твір , який є драматичним * А ) "Їхав козак за Дунай" Б ) "Бджола та Шершень" В ) Літопис Самовидця Г ) "Володимир" .

13 . Григорій Сковорода є автором ідеї .

* А ) безперервності існування людської душі Б ) проблеми земної вини і позаземної кари В ) "сродної ( спорідненої ) праці" Г ) праведності бідних селян .

14 . Укажіть прізвище письменника , якого вважають зачинателем нової української літератури : * А ) Іван Котляревський Б ) Тарас Шевченко В ) Євген Гребінка Г ) Григорій Сковорода .

15 . Визначте жанрову приналежність твору "Енеїда" Івана Котляревського * А ) ліро - епічна поема Б ) драматична поема В ) бурлескна поема Г )бурлескно - травестійна поема.

16 . Зазначте рік , який вважають початком нової української літератури : * А ) 1789 Б ) 1809 В ) 1842 Г ) 1798.

17. Хрещення Русі відбулося * А ) 999 року Б ) 978 року В ) 988 року Г ) 688 року.

Snk95 29 апр. 2021 г., 19:26:55 | 5 - 9 классы

І. Виберіть один правильний варіант відповіді : 1?

І. Виберіть один правильний варіант відповіді : 1.

Слово корифей означає : а) найкращий ; б) перший, заспівувач ; г) винятковий ; в) найактивніший ; ґ) домінуючий.

2. Рідною сестрою Івана Карпенка - Карого була акторка театру корифеїв : а) Соломія Крушельницька ; б) Марія Заньковецька ; г) Ганна Затиркевич - Карпинська ; в) Марія Садовська - Барілотті ; ґ) Любов Ліницька.

3. Іван Карпенко - Карий прибрав собі псевдонім на честь : а) драматичного персонажа ; б) діда ; г) сина ; в) батька ; ґ) брата.

4. Надія Тарковська, перша дружина драматурга, та Іван Тобілевич зіграли ролі : а) Марисі й Миколи у п'єсі Івана Карпенка - Карого «Мартин Боруля» ; б) Наталки і Петра у драмі Івана Котляревського «Наталка Полтавка» ; в) Проні й Голохвастова у драмі Михайла Старицького «За двома зайцями» ; г) Наталі й Василя у драмі Панаса Мирного «Лимерівна» ; ґ) Галі й Назара у драмі Тараса Шевченка «Назар Стодоля».

5. Найвище творчість Івана - Карпенка - Карого оцінив : а) Іван Нечуй - Левицький ; б) Панас Мирний ; в) Михайло Старицький ; г) Марко Кропивницький ; ґ) Іван Франко.

6. Виберіть два чи більше правильних варіантів відповідей : 1.

Братами Івана Карпенка - Карого серед відомих корифеїв були : а) Панас Саксаганський ; б) Михайло Старицький ; в) Марко Кропивницький ; г) Микола Лисенко ; ґ) Петро Ніщинський ; д) Микола Садовський.

7. Серед перелічених творів перу Карпенка - Карого належать : а) «Наталка Полтавка» ; г) «Назар Стодоля» ; б) «Сто тисяч» ; ґ) «Сава Чалий».

В) «Мартин Боруля» ; д) «Хазяїн».

8. Комедіями є такі п'єси Івана Карпенка - Карого : а) «Сто тисяч» ; г) «Хазяїн» ; б) «Наймичка» ; ґ) «Мартин Боруля».

В) «Суєта» ; д) «Безталанна».

4. Членами сім'ї Мартина Борулі в однойменній драмі є : а) Микола ; г) Степан ; б) Омелько ; ґ) Марися.

В) Палажка ; д) Гервасій.

5. Ознаками драматичного твору є : а) яскраво виражений конфлікт ; г) ремарки ; б) список дійових осіб ; ґ) ліричні й авторські відступи ; в) численні пейзажі ; д) відсутність автора у творі.

6. Основні ознаки комедії — це : а) наявність комічного персонажа ; б) конфлікт з сатиричним забарвленням ; в) наявність засобів сміху ; г) дійові особи як носії високого і прекрасного ; ґ) наявність жвавих діалогів ; д) розвінчання негативних суспільних та побутових явищ.

010203000 2 мая 2021 г., 11:43:56 | 5 - 9 классы

У якому столітті відбуваються події у творі Захар Беркут а)у 12 столітті б) у13 столітті в) у 14столітті г) у 15 столітті?

У якому столітті відбуваються події у творі Захар Беркут а)у 12 столітті б) у13 столітті в) у 14столітті г) у 15 столітті.

Dimasik199 5 мар. 2021 г., 23:56:50 | 10 - 11 классы

Укажіть художньо - виражальний засіб, який є визначальним у наведеній цитаті :«Старі кості, як стара верба : на вогонь добрі, а з кіньми бігати ні до чого)(В?

Укажіть художньо - виражальний засіб, який є визначальним у наведеній цитаті :

«Старі кості, як стара верба : на вогонь добрі, а з кіньми бігати ні до чого)(В.

Стефаник) :

а) синекдоха ; б) гіпербола ; в) антитеза ; г) алегорія ; д) порівняння.

11231231wqe 10 февр. 2021 г., 19:25:03 | 5 - 9 классы

Дописати 5 - 6 речень про то як ти б хотів щоб климко закінчився ?

Дописати 5 - 6 речень про то як ти б хотів щоб климко закінчився .

Elfimovakd 10 апр. 2021 г., 17:16:32 | 5 - 9 классы

Кого з козацьких гетьманів історики називаютьдуховним батьком Січі?

Кого з козацьких гетьманів історики називаютьдуховним батьком Січі?

А)Богдана Хмельницького

б)Михайла Дорошенка

в)Петра Конашевича - Сагайдачного

г)Дмитра Вишневського.

Nanja12 7 мая 2021 г., 09:26:07 | 5 - 9 классы

. Да нашого житечка не ламали,Да наших дівочок не лоскотали,Бо наше життя коли в колосочку,А наші дівочок у віночку?

. Да нашого житечка не ламали,

Да наших дівочок не лоскотали,

Бо наше життя коли в колосочку,

А наші дівочок у віночку.

Із якого фольклорного твору взято наведені рядки?

А) русальна пісня

б) жниварська пісня

в) веснянка

г) купальська пісня

д) щедрівка.

Tataeva90 15 янв. 2021 г., 06:05:31 | 10 - 11 классы

Яким не може бути масло?

Яким не може бути масло?

А)рослинним, б)мінеральним, в)вершковим, г)тваринним, д)машинним.

Tanya0306 18 апр. 2021 г., 11:43:56 | 5 - 9 классы

Хто з історичних діячів є звйвим у цьоиу переліку?

Хто з історичних діячів є звйвим у цьоиу переліку?

А) Петро Конашевич - Сагайдачний Б) Богдан Хмельницький В) Іван Самойлович Г) Іван Мазепа Д) Григорій Сковорода.

Мария58448 17 апр. 2021 г., 15:10:07 | 5 - 9 классы

ДопоможітьВ українську мову це слово потрапило як запозичення з тюркської ; первісно це перське слово що означає "товариш"на запорозькі січі так називали молодих хлопців учнів зброєносців у козацької ?

Допоможіть

В українську мову це слово потрапило як запозичення з тюркської ; первісно це перське слово що означає "товариш"на запорозькі січі так називали молодих хлопців учнів зброєносців у козацької старшини

а)пластуни

б)челядь

в)джури

г)аргатки

д)молодики.

Narel 20 янв. 2021 г., 02:16:05 | 5 - 9 классы

Дуже терміново?

Дуже терміново!

В українську мову це слово потрапило як запозичення з тюркської ; первісно це перське слово що озванає , , Товариш" на Запорізький Січі так називалимолодих хлопців, учнів, зброєносуів у козацької старшини

А) пластуни

Б) челядь

В) джури

Г) аргати

Д) молодики.

Перед вами страница с вопросом 1. Яка з указаних нижче ознак не притаманна фольклорним творам :А усність ;Б анонімність ;В колективність ;Г авторська позиція?, который относится к категории Українська література. Уровень сложности соответствует учебной программе для учащихся 5 - 9 классов. Здесь вы найдете не только правильный ответ, но и сможете ознакомиться с вариантами пользователей, а также обсудить тему и выбрать подходящую версию. Если среди найденных ответов не окажется варианта, полностью раскрывающего тему, воспользуйтесь «умным поиском», который откроет все похожие ответы, или создайте собственный вопрос, нажав кнопку в верхней части страницы.